DHDB-QN-XV.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 28 / 10 / 2020
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và điều hành các công việc tại đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

13 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên