Trường THCS Mạo Khê I tổ chức Đại hội liên đội. 

Thực hiện chương trình của Hội đồng đội thị xã Đông Triều năm học 2019-2020, Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Trường THCS Mạo Khê I, được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường, ngày 12 tháng 10 năm 2019, Liên đội Trường THCS Mạo Khê I long trọng tổ chức Đại hội Liên...

 

Trường THCS Mạo Khê I Tổng kết phong trào nuôi lợn nhân đạo  

Hàng năm, vào đầu mỗi học kì, Liên đội Trường THCS Mạo Khê I đều phát động phong trào nuôi lợn nhân đạo nhằm tạo cho các em có ý thức tiết kiệm, biết giúp đỡ bạn nghèo.