Trường THCS Mạo Khê I tổ chức Đại hội liên đội.

Thực hiện chương trình của Hội đồng đội thị xã Đông Triều năm học 2019-2020, Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Trường THCS Mạo Khê I, được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường, ngày 12 tháng 10 năm 2019, Liên đội Trường THCS Mạo Khê I long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2019-2020 nhằm tổng kết hoạt động năm học 2018-2019, xây dựng dự thảo hoạt động đội và bầu ra Ban chỉ huy Liên đội năm học 2019-2020.

     Em Đặng Phương Thảo - Chi đội 9D, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo công tác Đội năm học 2018-2019.Trong năm qua, Liên đội trường THCS Mạo Khê I đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật: Thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", tham gia tìm hiểu lịch sử, văn hóa, cách mạng và truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội và của thị xã anh hùng gắn với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm.Các chi đội đã thực hiện phong trào "Kế hoạch nhỏ", phong trào "Nuôi lợn nhân đạo"…

         Em Nguyễn Đặng Yến Vy - Chi đội 9C thông qua Kế hoạch công tác Đội năm học 2019-2020. Bản kế hoạch đã đặt ra những mục tiêu, chương trình, biện pháp cụ thể được sự nhất trí cao của Đại hội.

Sau một quá trình làm việc, Đại hội đã sáng suốt bầu ra được 7 bạn ưu tú vào Ban chỉ huy Liên đội. Danh sách 6em trong Ban chỉ huy liên đội gồm:

  1. Em Đặng Phương Thảo - chi đội 9D.
  2. Em Nguyễn Đặng Yến Vy – chi đội 9C.
  3. Em Nguyễn Minh Hiền - chi đội 8D.
  4. Em Nguyễn Ánh Dương -chi đội 8C
  5. EmNguyễn Thu Giang -chi đội 7C
  6. Em Lê Quốc Hưng -  chi đội 6C

    Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thành công và tốt đẹp. Ban chỉ huy liên đội nêu cao cố gắng và quyết tâm phấn đấu để đạt được chỉ tiêu mà Liên đội đã đề ra. Tin tưởng và hi vọng với đội ngũ Ban chỉ huy liên đội mới này Liên đội Trường THCS Mạo Khê I sẽ luôn giữ vững và duy trì danh hiệu Liên đội mạnh suất sắc cấp Thị xã.

Một số hình ảnh của Đại hội

Người viết: Trần Thị Hà


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu