Lịch công tác
Thứ hai, ngày 10/05/2021
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/ c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và và chỉ đạo các công việc tại đơn vị.

Thứ ba, ngày 11/05/2021
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ sáu, ngày 14/05/2021
8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Đông Triều.

Thứ bảy, ngày 15/05/2021
8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Đông Triều.

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 09 / 05 / 2021