Lịch công tác
Thứ tư, ngày 21/10/2020
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Chỉ đạo hoạt động chung của  đơn vị.

13 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ năm, ngày 22/10/2020
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Chỉ đạo hoạt động chung của  đơn vị.

13 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ sáu, ngày 23/10/2020
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Chỉ đạo hoạt động chung của  đơn vị.

8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Tham dự lớp tập huấn giáo dục STEM tại trường THCS Mạo Khê II.

13 giờ 30

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Tham dự lớp tập huấn giáo dục STEM tại trường THCS Mạo Khê II.

Thứ bảy, ngày 24/10/2020
7 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Chỉ đạo hoạt động chung của  đơn vị.

8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Tham dự lớp tập huấn giáo dục STEM tại trường THCS Mạo Khê II.

13 giờ 30

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Tham dự lớp tập huấn giáo dục STEM tại trường THCS Mạo Khê II.

Thứ hai, ngày 26/10/2020
13 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 10 / 2020
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Chỉ đạo hoạt động chung của đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Chỉ đạo hoạt động chung của  đơn vị.

13 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.