Lịch công tác
Thứ hai, ngày 15/08/2022
7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

14 giờ 00

Đ/c Đặng Minh Đức - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 14 / 08 / 2022