Lịch công tác
Thứ hai, ngày 20/09/2021
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và điều hành các công việc tại đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

13 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 18 / 09 / 2021
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và điều hành các công việc tại đơn vị.

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

13 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.