Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo: Tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức y tế

Trường THCS Mạo Khê I niêm yết công khai các Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục và viên chức y tế vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập./.


Chi tiết xin xem tại các file gửi theo đường link dưới:

  1. Tuyển dụng viên chức giáo dục.

  2. Tuyển dụng viên chức y tế.

  3. Biên bản niêm yết.

  4. Biên bản kết thúc niêm yết

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu