Công khai hóa về trường năm học 2021-2022


I. Công khai về tài chính

Số ban hành

Nội dung trích yếu

 

Công khai đầu năm

 

Công khai quý I

 

Công khai quý II

 

Công khai quý III

Công khai quý IV

 

II. Văn bản ban hành

Số ban hành Nội dung trích yếu
291/KH-TrTHCS Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ y tế trường học 2021-2022
292/HD-TrTHCS Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2021-2022
320/QĐ-TrTHCS Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng

 

III. Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

               Chi tiết xin xem tại đường link hoặc tải về máy tính tại đây./.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu