Thông tin thành viên
Họ và tên: Hà Thị Thanh Nhàn
Email: thcs.mk1.httnhan@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Mạo Khê - Đông Tiều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS Mạo Khê I
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Toán, Lý
Thống kê:  Tổng số bài: 268       Đã duyệt: 268       Tổng điểm: 1.170

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt