Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Thu Phương
Email: thcs.mk1.pttphuong@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Mạo Khê I
Chức vụ: 
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 341       Đã duyệt: 334       Tổng điểm: 1.250

Giới thiệu: 


 • Tài liệu đã duyệt
 • LÝ7
  Ngày đăng: 15:41 24/04/2022
 • LÝ7
  Ngày đăng: 15:40 24/04/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 22:15 17/04/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 22:12 17/04/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 22:11 17/04/2022
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 15:28 11/04/2022
 • LÝ7
  Ngày đăng: 15:26 11/04/2022
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 15:25 11/04/2022
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 15:23 11/04/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 21:55 03/04/2022
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 16:32 27/03/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 16:29 27/03/2022
 • LÝ7
  Ngày đăng: 16:28 27/03/2022
 • LÝ7
  Ngày đăng: 16:27 27/03/2022
 • LÝ7
  Ngày đăng: 16:26 27/03/2022
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 22:10 20/03/2022
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 22:08 20/03/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 22:06 20/03/2022
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 16:34 06/03/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 16:26 06/03/2022
 • CN6
  Ngày đăng: 15:07 27/02/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 15:04 27/02/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 21:19 17/02/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 21:16 17/02/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 21:14 17/02/2022
 • CN6
  Ngày đăng: 21:57 22/01/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 21:55 22/01/2022
 • CN6
  Ngày đăng: 22:10 15/01/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 22:08 15/01/2022
 • CN6
  Ngày đăng: 22:25 09/01/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 22:21 09/01/2022
 • LY9
  Ngày đăng: 22:20 09/01/2022
 • CN8
  Ngày đăng: 22:35 26/12/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 21:57 26/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:55 26/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:53 26/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:52 26/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:50 26/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:56 18/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:55 18/12/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 21:53 18/12/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 22:20 11/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 22:18 11/12/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 00:07 05/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 00:05 05/12/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 20:48 27/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 20:45 27/11/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 20:43 27/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 00:58 20/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 00:57 20/11/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 00:55 20/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 20:58 13/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 20:56 13/11/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 20:53 13/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:12 06/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:10 06/11/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 21:09 06/11/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 16:15 30/10/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 16:13 30/10/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 16:10 30/10/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 21:35 22/10/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:33 22/10/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 16:04 16/10/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 16:03 16/10/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 16:01 16/10/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 23:42 08/10/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:40 08/10/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:39 08/10/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 02:02 02/10/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 02:00 02/10/2021
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 14:05 24/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:01 24/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:00 24/09/2021
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 21:39 17/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:36 17/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 21:34 17/09/2021
 • KHTN 6
  Ngày đăng: 05:55 12/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:39 10/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:38 10/09/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 23:31 10/09/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 05:56 03/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 05:54 03/09/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 05:52 03/09/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 23:24 01/05/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 23:23 01/05/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:22 01/05/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:21 01/05/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:19 01/05/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:18 01/05/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:52 24/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:50 24/04/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 14:49 24/04/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 14:48 24/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:46 24/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:44 24/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:43 24/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 15:18 17/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 15:05 17/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 15:03 17/04/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 15:02 17/04/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 15:01 17/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 15:24 10/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 15:23 10/04/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 15:22 10/04/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 15:20 10/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 15:13 03/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 15:11 03/04/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 15:09 03/04/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 15:08 03/04/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 20:26 27/03/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 20:25 27/03/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 20:23 27/03/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 20:21 27/03/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 22:10 20/03/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 22:08 20/03/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 22:06 20/03/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 22:05 20/03/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 23:31 13/03/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 23:30 13/03/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:27 13/03/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 23:26 13/03/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 16:13 28/02/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 16:12 28/02/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 16:10 28/02/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 16:09 28/02/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 01:59 20/02/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 01:58 20/02/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 01:57 20/02/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 01:55 20/02/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:50 31/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:49 31/01/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 14:47 31/01/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 14:46 31/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 04:20 25/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 04:18 25/01/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 04:17 25/01/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 04:15 25/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 22:13 17/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 22:12 17/01/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 22:10 17/01/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 22:08 17/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:21 10/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 14:19 10/01/2021
 • LY8
  Ngày đăng: 14:16 10/01/2021
 • CN8
  Ngày đăng: 14:14 10/01/2021
 • LY9
  Ngày đăng: 01:53 14/12/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 01:52 14/12/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 01:49 14/12/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 01:48 14/12/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 00:10 07/12/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 00:09 07/12/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 00:07 07/12/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 00:06 07/12/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 05:47 30/11/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 05:45 30/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 05:44 30/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 05:43 30/11/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 06:30 22/11/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 06:28 22/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 06:24 22/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 06:23 22/11/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 23:51 15/11/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 23:42 15/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 23:40 15/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 23:39 15/11/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 16:50 08/11/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 16:49 08/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 16:47 08/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 16:46 08/11/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 22:22 01/11/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 22:21 01/11/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 22:19 01/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 22:17 01/11/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 22:16 01/11/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 21:51 25/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 21:49 25/10/2020
 • cn8
  Ngày đăng: 21:48 25/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 21:43 25/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 06:46 18/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 06:44 18/10/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 06:43 18/10/2020
 • cn8
  Ngày đăng: 06:41 18/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 20:07 11/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 20:06 11/10/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 20:05 11/10/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 20:03 11/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 03:33 04/10/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 03:32 04/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 03:32 04/10/2020
 • CN8
  Ngày đăng: 03:29 04/10/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 05:38 26/09/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 05:22 26/09/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 05:21 26/09/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 06:14 19/09/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 06:13 19/09/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 06:11 19/09/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 02:11 11/09/2020
 • LY9
  Ngày đăng: 02:10 11/09/2020
 • LY8
  Ngày đăng: 02:09 11/09/2020
 • LY6
  Ngày đăng: 00:16 01/06/2020
 • ly7
  Ngày đăng: 00:15 01/06/2020
 • CN7
  Ngày đăng: 00:13 01/06/2020
 • ly7
  Ngày đăng: 13:44 23/05/2020
 • LY6
  Ngày đăng: 13:43 23/05/2020
 • CN7
  Ngày đăng: 13:42 23/05/2020
 • CN7
  Ngày đăng: 06:52 16/05/2020
 • ly7
  Ngày đăng: 06:50 16/05/2020
 • LY6
  Ngày đăng: 06:48 16/05/2020
 • LY6
  Ngày đăng: 07:16 11/05/2020
 • ly7
  Ngày đăng: 07:14 11/05/2020
 • CN7
  Ngày đăng: 07:13 11/05/2020
 • CN7
  Ngày đăng: 21:21 22/08/2019
 • cn7
  Ngày đăng: 21:20 22/08/2019
 • LY7
  Ngày đăng: 21:13 22/08/2019
 • ly
  Ngày đăng: 21:09 22/08/2019
 • CN7
  Ngày đăng: 12:55 18/08/2019
 • LY7
  Ngày đăng: 12:54 18/08/2019
 • LY6
  Ngày đăng: 21:18 16/08/2019
 • LY7
  Ngày đăng: 21:30 04/01/2019
 • LY6
  Ngày đăng: 21:28 04/01/2019
 • CN6
  Ngày đăng: 21:27 04/01/2019
 • TD6
  Ngày đăng: 21:26 04/01/2019
 • LY7
  Ngày đăng: 16:22 23/12/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 16:21 23/12/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 16:19 23/12/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 07:59 14/12/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 07:58 14/12/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 07:57 14/12/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 20:53 09/12/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 20:52 09/12/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 20:50 09/12/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 07:17 03/12/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 07:39 01/12/2018
 • cn6
  Ngày đăng: 07:39 01/12/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 21:13 22/11/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 21:12 22/11/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 21:10 22/11/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 10:08 15/11/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 10:07 15/11/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 10:06 15/11/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 22:51 08/11/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 22:50 08/11/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 22:49 08/11/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 22:48 08/11/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 22:02 01/11/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 21:59 01/11/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 21:51 25/10/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 21:50 25/10/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 21:49 25/10/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 21:49 18/10/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 21:47 18/10/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 21:46 18/10/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 21:37 11/10/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 21:36 11/10/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 21:35 11/10/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 06:41 05/10/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 06:40 05/10/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 06:36 05/10/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 20:35 25/09/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 20:34 25/09/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 20:32 25/09/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 13:14 21/09/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 13:12 21/09/2018
 • cn6
  Ngày đăng: 13:11 21/09/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 14:23 16/09/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 14:22 16/09/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 14:21 16/09/2018
 • LY
  Ngày đăng: 17:13 09/09/2018
 • CN6
  Ngày đăng: 17:12 09/09/2018
 • LY 6
  Ngày đăng: 17:11 09/09/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 20:28 19/04/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 20:27 19/04/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 20:26 19/04/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 17:25 12/04/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 17:23 12/04/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 17:22 12/04/2018
 • ly 6
  Ngày đăng: 20:59 04/04/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 20:57 04/04/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 20:56 04/04/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 21:11 28/03/2018
 • ly 7
  Ngày đăng: 21:10 28/03/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 21:08 28/03/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 09:53 21/03/2018
 • lý6
  Ngày đăng: 09:53 21/03/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 09:50 21/03/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 16:43 09/03/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 16:41 09/03/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 16:39 09/03/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 16:36 09/03/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 16:33 09/03/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 16:31 09/03/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 22:40 01/03/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 22:38 01/03/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 22:36 01/03/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 22:34 01/03/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 22:32 01/03/2018
 • L6
  Ngày đăng: 22:30 01/03/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 14:31 02/02/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 14:30 02/02/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 14:29 02/02/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 20:08 24/01/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 20:08 24/01/2018
 • ly 6
  Ngày đăng: 20:06 24/01/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 10:30 21/01/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 10:19 21/01/2018
 • ly 6
  Ngày đăng: 10:17 21/01/2018
 • cn7
  Ngày đăng: 21:13 10/01/2018
 • ly7
  Ngày đăng: 21:11 10/01/2018
 • ly6
  Ngày đăng: 20:22 10/01/2018
 • LY7
  Ngày đăng: 15:46 05/01/2018
 • LY6
  Ngày đăng: 15:45 05/01/2018
 • CN7
  Ngày đăng: 15:44 05/01/2018
 • gương cầu lõm
  Ngày đăng: 10:12 15/10/2017
 • bai 12 xac dinh khoi luong rieng cua soi
  Ngày đăng: 09:17 05/06/2017
 • bài 20-lý 7:chất dẩn diện...
  Ngày đăng: 06:33 05/06/2017
 • cn6.bai23.xay dung thuc don
  Ngày đăng: 23:06 20/05/2017
 • cong nghe 6
  Ngày đăng: 23:02 20/05/2017
 • ly6.bai25.su dong dac
  Ngày đăng: 22:54 20/05/2017
 • ly6.bai27.su bay hoi va su ngung tu
  Ngày đăng: 22:48 20/05/2017
 • ly7.bai13.moi truong truyen am
  Ngày đăng: 22:43 20/05/2017
 • ly7.bài 24.cuong do dong dien
  Ngày đăng: 21:59 20/05/2017
 • ly6.bai23.đo nhiet độ
  Ngày đăng: 21:52 20/05/2017
 • l6.bai26.su bay hoi va su ngung tu
  Ngày đăng: 21:45 20/05/2017
 • ly7.bai25.hiệu điện thế
  Ngày đăng: 21:39 20/05/2017
 • ly6.
  Ngày đăng: 21:25 20/05/2017
 • BẢN VẼ CHI TIẾT
  Ngày đăng: 00:07 30/05/2015
 • vatly8-tiêt 26-ÔN TẬP
  Ngày đăng: 00:06 30/05/2015
 • -tiết 6 Lực ma sát
  Ngày đăng: 23:21 29/05/2015