Lịch công tác
Thứ hai, ngày 26/09/2022
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và điều hành các công việc tại đơn vị.

8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Dự Hội nghị tập huấn "Tài liệu giáo dục địa phương" tại UBND phường Xuân Sơn.

13 giờ 00

Đ/c Đặng Minh Đức - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ ba, ngày 27/09/2022
7 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và điều hành các công việc tại đơn vị.

8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Dự Hội nghị tập huấn "Tài liệu giáo dục địa phương" tại UBND phường Xuân Sơn.

13 giờ 00

Đ/c Đặng Minh Đức - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 25 / 09 / 2022