Lịch công tác
Thứ tư, ngày 01/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Lê Thị Lan Anh-Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.

Thứ năm, ngày 02/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến-Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.

Thứ sáu, ngày 03/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong-Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.

Thứ bảy, ngày 04/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Lê Thị Lan Anh-Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.

Chủ nhật, ngày 05/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến-Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.

Thứ hai, ngày 06/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong-Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.

Thứ ba, ngày 07/04/2020
8 giờ 00

Đ/c Lê Thị Lan Anh-Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.

Hôm nay: Thứ ba, ngày 31 / 03 / 2020
8 giờ 00

Đ/c Phạm Đức Phong-Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc đột xuất của đơn vị.